Jak podkreślali lekarze, spadek ten jest w dużym stopniu zasługą tego wieloletniego pracownika Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Reklama

Prof. Troszyński od lat 70. XX w. prowadził badania nad umieralnością kobiet i dzieci w czasie ciąży i porodu oraz nad jej przyczynami. Na podstawie uzyskanych wyników, zainicjował w naszym kraju system trójstopniowej (tj. opartej o szpitale trzech stopni referencyjności) opieki nad matką i dzieckiem, którego celem było obniżanie zachorowalności i umieralności matek i noworodków.

Wprowadził też obowiązek szczegółowej analizy przyczyn zgonów matek i noworodków oraz zapoczątkował obowiązkowe szkolenia położników i ginekologów w zakresie ciąży wysokiego ryzyka. W 1989 r. wprowadził obowiązkowe szkolenia dotyczące funkcjonowania trójstopniowej selektywnej opieki perinatalnej.

W rezultacie - jak wynika z zaprezentowanych przez niego badań - okołoporodowa umieralność płodów i noworodków spadła z 19 promili w latach 70. XX w. do 6,37 promili w 2009 r.

Jak podkreślił prof. Troszyński podczas swojego piątkowego wykładu, obniżanie się współczynnika umieralności okołoporodowej noworodków i zapobieganie zgonom matek w związku z ciążą, porodem i połogiem jest najważniejszym celem lekarzy położników i neonatologów.

Michał Troszyński urodził się 3 września 1921 r. w Czekanówku (woj. pomorskie). W 1952 r. otrzymał dyplom lekarza medycyny Akademii Medycznej w Gdańsku, a w 1964 r. - tytuł doktora nauk medycznych na Akademii Medycznej w Warszawie. Siedem lat później przyznano mu tytuł doktora habilitowanego, a w 1989 r. został profesorem zwyczajnym.Z Instytutem Matki i Dziecka związany jest od 1975 r., kiedy to zorganizował w nim Klinikę Położnictwa i Perinatologii oraz Ginekologii.

Po przejściu na emeryturę w 1991 r. pozostaje aktywny zawodowo. Rozpoczął pracę jako konsultant w Klinice Położnictwa i Ginekologii Instytutu Matki i zieckaD, a od 1998 r. kieruje Pracownią Analiz Zdrowia Prokreacyjnego w Zakładzie Zdrowia Prokreacyjnego instytutu.

Reklama

"Prof. Troszyński jest w Instytucie codziennie, a jeśli go nie ma, to znaczy, że jest na konferencji naukowej" - powiedziała na piątkowej konferencji prof. Ewa Heliwich, konsultant krajowy w dziedzinie neonatologii.

Dorobek naukowy profesora obejmuje ponad 200 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Jest on również autorem podręczników i monografii, w tym sześciu wydań "Ćwiczeń położniczych dla studentów medycyny i lekarzy".

Od 1952 r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, od 2000 r. - jego członkiem honorowym. W 1988 r. został członkiem Europejskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej. W latach 1993-2002 r. przewodniczył Krajowemu Zespołowi Naturalnego Planowania Rodziny, powołanemu przez ministra zdrowia.

Piątkowa konferencja została zorganizowana w ramach obchodów przypadającego w tym roku 60-lecia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.