Badanie przeprowadzone przez GFK Custom Research pokazuje, że rynek pracy jest obecnie podzielony między rozczarowane pokolenie osób w wieku 18 – 29 lat oraz prawdopodobnie jeszcze bardziej zrezygnowanych pracowników powyżej 45. roku życia.
Reklama
Młodzi ludzie są niezadowoleni przede wszystkim z braku równowagi między obowiązkami zawodowymi a życiem osobistym. Źle odbierają też presję pracy w nadgodzinach.
Jedynie 21 proc. deklaruje, że naprawdę angażuje się w to, co robi zawodowo. W Polsce ten odsetek jest jeszcze mniejszy i wynosi zaledwie 15 proc.
Autorzy badań wskazują, że przyczyną takiego stanu rzeczy, szczególnie w krajach rozwijających się, jest kryzys gospodarczy.