Narkotyków dwukrotnie częściej używają chłopcy (w ciągu ostatniego roku sięgnęło po nie 20 proc. badanych chłopców) niż dziewczęta (10 proc.), przy czym wskaźnik używania narkotyków przez dziewczęta w ostatnich latach utrzymuje się na podobnym poziomie (2003 r. - 13 proc., 2008 - 9 proc.), a u chłopców spada (2003 r. - 32 proc., 2008 - 23 proc.).

Reklama

Obok marihuany, której w ostatnim roku używało 82 proc. mających kontakt z narkotykami uczniów popularna była amfetamina (11 proc.). Haszyszu używało 5 proc. badanych, kokainy 3 proc., heroiny, mefedronu, grzybów halucynogennych ok. 2 proc. Najbardziej spadło używanie ecstasy - w 2010 r. kontakt z tą substancją miał 1 proc. zażywających narkotyki, w 2008 r. było to 10 proc.

13 proc. młodzieży używało w 2010 r. "dopalaczy". Gdy w listopadzie 2010 r. (po październikowym zamknięciu sklepów z "dopalaczami") zapytano o ich używanie w ciągu ostatnich 30 dni, zadeklarowało to 1,5 proc. badanych. Badanie pokazało też, że o dopalaczach słyszało 90 proc. badanych, a co czwarty (27 proc.) był w sklepie z "dopalaczami". Spośród tych, którzy takie sklepy odwiedzili zakupu dokonało 40 proc. Tylko 1 proc. badanych zaopatrywał się w "dopalacze" w internecie.

Najpopularniejszym alkoholem wśród młodzieży jest piwo. W miesiącu poprzedzającym badanie sięgnięcie po nie deklarowało 74 proc. badanych, 61 proc. piło w tym okresie wódkę, a 31 proc. wino.

Regularne palenie papierosów deklaruje 23 proc. badanych, częściej palą uczniowie szkół zawodowych (38 proc. spośród wszystkich badanych palących) oraz ci, których oboje rodzice na stałe lub sezonowo pracują za granicą. Rzadziej sięgają po papierosy uczniowie zaangażowani religijnie i otrzymujący bardzo dobre oceny. "Wyjątkowo" pali 17 proc. uczniów.

Wspólne badanie CBOS i Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii przeprowadzono w listopadzie 2010 r. na liczącej 1246 osób reprezentatywnej grupie uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych wszystkich typów: liceów, techników i szkół zawodowych.