1. Czy farmaceuta musi informować o tańszym odpowiedniku leku

Reklama

Na żądanie pacjenta farmaceuta musi wydać lek tańszy od tego, który został przepisany na recepcie. Natomiast nie może tego zrobić wówczas, gdy lekarz na recepcie w adnotacji wskazał, że nie można dokonać zamiany przepisanego leku. Farmaceuta powinien również poinformować pacjenta o możliwości nabycia leku innego niż ten, który przepisał mu lekarz na recepcie. Musi to być lek o tej samej nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej lub o zbliżonej postaci farmaceutycznej. Postać farmaceutyczna leku nie może się różnić pod względem terapeutycznym. Inny lek wydany w zamian musi mieć takie same wskazania terapeutyczne, a jego cena nie może przekraczać limitu ceny zawartego w wykazach leków, jakie określił w drodze rozporządzenia minister zdrowia. W dodatku apteka ma obowiązek posiadać tańszy zamiennik leku.

2. Czy farmaceuta może wydać bez recepty każdy przepisany lek

Farmaceuta ma prawo wydać pacjentowi niemającemu recepty lekarskiej lek zastrzeżony do wydawania na receptę, ale pod warunkiem że robi to w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia lub życia. Wydaje go w najmniejszym terapeutycznym opakowaniu. Nie może w takiej sytuacji wydać środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów grupy I-R. Uprawnienia do sprzedaży bez recepty lekarskiej leku zastrzeżonego do wydawania na receptę ma tylko farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki, który jest jej kierownikiem. W czasie jego nieobecności spowodowanej urlopem lub chorobą może to uczynić farmaceuta, który go zastępuje. Sprzedaż powinien jednak odnotować na recepcie farmaceutycznej. Podaje tam nazwę leku, dawkę, przyczynę wydania, tożsamość i adres osoby, która go zakupiła, oraz datę wydania leku.3. Czy apteka może odmówić pacjentowi realizacji recepty

Farmaceuta może odmówić wydania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, gdy może to zagrażać życiu i zdrowiu pacjenta. Podobnie gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie co do autentyczności recepty albo zapotrzebowania na zakup produktów leczniczych. Tak samo jest, jeżeli receptę do realizacji przedstawia osoba, która nie ukończyła 13 lat, albo zachodzi uzasadnione podejrzenie co do wieku osoby, dla której wystawiono receptę. Farmaceuta może odmówić wydania leku, jeżeli od dnia sporządzenia go na podstawie etykiety aptecznej minęło 6 dni.

4. Jakiego terminu nie może przekroczyć realizacja recepty

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia. W przypadku preparatów immunologicznych wytwarzanych dla indywidualnego pacjenta termin na realizację recepty wynosi 90 dni od daty wystawienia. Natomiast termin realizacji recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może prze- kroczyć siedmiu dni od daty jej wystawienia. Gdy recepta została wystawiona na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych, to termin realizacji nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.