Dotychczas prywatna opieka zdrowotna, którą firmy opłacają pracownikom, była wolna od VAT. Już 1 lutego może się to zmienić. Pracodawca, fundując pakiet medyczny wartości np. 100 zł miesięcznie, będzie musiał odprowadzić od tego 23-proc. VAT. Jednocześnie nie będzie mógł przerzucić tych kosztów na zainteresowanego.

Reklama

"Po takich zmianach fundowanie abonamentów medycznych może się stać nieopłacalne" - mówi gazecie Tomasz Grunwald, partner w firmie doradczej KPMG. Wyjaśnia on, że zmiany wynikają z dwóch nowelizacji ustawy o VAT. Pierwsza, która obowiązuje od 1 stycznia, zmieniła zasady zwolnienia z tego podatku świadczeń medycznych. Obok zakresu usług zasadnicze stało się to, kto je świadczy. Bez VAT pozostaną m.in. usługi, które służą profilaktyce, ratowaniu i poprawie zdrowia, świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej oraz lekarzy, pielęgniarki, dentystów.

"Z nowelizowanych przepisów wynika jednoznacznie, iż po 1 lutego nie będzie już podstawy zwolnienia z VAT pakietów przekazywanych pracownikom" - twierdzi Roman Namysłowski, starszy menedżer w firmie doradczej Ernst & Young. Według niego, oznacza to kolejny duży spór związany z opodatkowaniem świadczeń medycznych.