- Nigdy nie da się ograniczyć wszystkich substancji - podkreślił Jędrzejko. - Posiadanie dopalaczy nie jest penalizowane w Polsce - zaznaczyła Kuna.

Źródło: Agencja X-News