Uczeni niejednokrotnie dowodzili w swoich badaniach, że aktywność fizyczna jest konieczna do utrzymania zdrowia fizycznego i psychicznego. Tym razem naukowcy z Inje University Sanggye Paik Hospital w Seulu wzięli na warsztat rolę spaceru w życiu osób starszych. Badali ponad 7 tysięcy osób, a wynikami swojej obserwacji pochwalili się na European Society of Cardiology Congress 2022.

Reklama

Badaniem objęci byli wolontariusze w wieku 85 lat i więcej (dwie trzecie z nich stanowiły kobiety), którzy spacerowali minimum godzinę tygodniowo, co odpowiada około 10-minutowym spacerom codziennie. Wykazywali się oni dobrym zdrowiem i byli o 40 proc. mniej zagrożeni śmiercią z jakiejkolwiek przyczyny zdrowotnej w porównaniu z rówieśnikami, którzy nie byli aktywni fizycznie.

NHS (National Health Service) w Wielkiej Brytanii zaleca, by dorośli w wieku 65 lat i starsi mieli w tygodniu co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności – w tym spacery. Lekkie ćwiczenia mogą przyczynić się do obniżenia ryzyka zawału serca i udaru mózgu, utrzymując serce w dobrej kondycji i obniżając ciśnienie krwi.

Wcześniejsze badania wykazały, że chodzenie może zmniejszyć ryzyko śmierci u osób po 60. roku życia o 28 proc. na każde dodatkowe tysiąc kroków dziennie.