Niedosłuch jest procesem, dlatego na początku trudno jest powiązać pewne fakty i zdiagnozować ten problem. Senior może nawet bagatelizować go, tłumacząc sobie te dolegliwości swoim wiekiem. Jest wskazane więc, by osoby z najbliższego otoczenia czuwały, i w razie zauważenia objawów niedosłuchu skierowały babcię lub dziadka do lekarza. Dzięki temu oszczędzimy im wielu przykrych dolegliwości związanych z zaawansowanym niedosłuchem, m.in. obniżenia nastroju czy wycofania społecznego.

Reklama