W ramach kampanii społecznej "Usłyszeć świat – usłysz wszystkie odcienie dźwięków" specjalistka zwraca uwagę, że kłopoty ze słuchem są jednym z poważniejszych problemów w geriatrii i przyczyniają się do niesprawności. – W sposób szczególny powinniśmy zadbać nie tylko o dobry słuch, ale również o możliwie wczesne wykrycie ewentualnych jego ubytków, ponieważ będzie to korzystnie wpływać na zachowanie sprawności przez pacjenta – podkreśla prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis.

Reklama

Jej zdaniem utrzymanie dobrego słuchu poprawia kondycję psychiczną i aktywność społeczną seniorów. Pozwala również zahamować pojawiające się wraz z wiekiem ryzyko wystąpienia zaburzeń funkcji poznawczych i demencji.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) niedosłuch może występować u 75 proc. osób po 70. roku życia, a głuchota starcza (presbyacusis), będąca następstwem zaburzeń krążenia krwi, hałasu, zaburzeń przemiany materii oraz działania leków, może dotyczyć 6-10 proc. osób w wieku 65-75 lat.

Reklama

– Jeśli okazuje się, że gorzej słyszymy i zaczynamy nie rozumieć osób wokół nas, wówczas zaczynamy mieć ograniczony kontakt ze światem zewnętrznym i właśnie to zamykanie się na świat staje się czynnikiem ryzyka powstawania zaburzeń funkcji poznawczych. Dlatego też geriatrzy przykładają dużo uwagi do tego, by oceniając funkcję poznawcze pacjentów, mieć pewność, że pacjent dobrze słyszy – przekonuje prof. Wieczorowska-Tobis.

Aktywność seniorów jest silnie skorelowana ze słuchem. Niedosłuch sprawia, że pacjenci przestają być aktywni, co z kolei zwiększa ryzyko wystąpienia zaburzeń poznawczych. – W efekcie osoby starsze wchodzą w dobrze udowodniony mechanizm błędnego koła – ostrzega.

Słuch seniorów można często poprawić odpowiednimi zabiegami lub właściwym doborem aparatów słuchowych. Ważne jest, by jak najwcześniej wykryć niedosłuch, stąd potrzeba regularnego badania słuchu. Sygnałem ostrzegawczym są sytuacje, kiedy senior coraz częściej zaczyna prosić różne osoby o powtórzenie wypowiedzi. Pierwsze badanie słuchu powinno być wykonane najpóźniej około 55. roku życia.

Organizatorzy kampanii "Usłyszeć świat – usłysz wszystkie odcienie dźwięków", zwracają uwagę, że dzięki zaświadczeniom wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu pacjenci mogą mieć pewność, że gabinet legitymujący się logiem programu ma ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i stosuje procedury doboru nowego aparatu słuchowego zatwierdzoną przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu.

Reklama

– Protetyk słuchu pracujący w gabinecie powinien udzielić wszystkich niezbędnych informacji na temat niedosłuchu, jego wpływu na życie człowieka. Osoba niedosłysząca powinna być również poinstruowana o tym, w jaki sposób należy korzystać z aparatów słuchowych (jak często, jak długo), jak dbać o nie – podkreśla prezes Stowarzyszenia dr hab. Roman Gołębiewski.

Specjalista przestrzega przed korzystaniem z często reklamowanych w mediach tak zwanych wzmacniaczy słuchu. – Wzmacniacze nie mogą, nie są i nie będą alternatywą do aparatów słuchowych. Są to bardzo proste urządzenia, których nie można ustawić do indywidualnych potrzeb osoby niedosłyszącej. Aparaty słuchowe są wyrobami medycznymi, które można ustawić bardzo precyzyjnie w zależności od rodzaju i wielkości niedosłuchu. W przypadku wzmacniaczy słuchu jest to niemożliwe – wyjaśnia prezes PSPS.