O krótkoterminowej pomocy psychologa w nagłej sytuacji mówimy – interwencja kryzysowa. Stanowi tzw. pierwszą pomoc emocjonalną. Jej celem jest przywrócenie stanu równowagi u osób, rodzin lub grup w kryzysie. Zakłada od 1 do 12 spotkań. Interwencję kryzysową powinien prowadzić psycholog przeszkolony w tym zakresie.

Reklama

Czym jest kryzys psychiczny (emocjonalny)?

To stan zachwiania równowagi psychicznej, emocjonalnej i fizjologicznej. Osoba w kryzysie psychicznym odczuwa silne emocje, niepokój, lęk lub przytłaczający stres, który może prowadzić do trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Kryzys emocjonalny może być wywołany przez różne czynniki, takie jak utrata bliskiej osoby, problemy zdrowotne czy trudności finansowe. Zwykle są to zmiany mające charakter fundamentalny i zagrażające poczuciu bezpieczeństwa oraz dotychczasowej strukturze stabilności.

Kryzys emocjonalny może objawiać się:

  • gonitwą myśli
  • bezsennością
  • problemami z zapanowaniem nad emocjami
  • pogrążeniem w smutku
  • agresywnymi zachowaniami
  • brakiem chęci do podejmowania codziennych czynności
  • odczuwaniem braku nadziei na poprawę sytuacji

W kryzysie emocjonalnym istotne jest znalezienie wsparcia i zrozumienia, a także podjęcie działań mających na celu radzenie sobie z silnymi emocjami i stresującymi sytuacjami.

Interwencja kryzysowa ma trzy główne etapy:

  • nawiązanie wspierającej relacji między osobą potrzebującą pomocy a specjalistą, zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa;
  • diagnoza sytuacji i stanu pacjenta;
  • opracowanie strategii radzenia sobie z kryzysem, przedstawienie pacjentowi szczegółowego planu wyjścia z kryzysu i zobowiązanie go do działania.