Będzie można między innymi skorzystać z bezpłatnych badań słuchu, a także dowiedzieć się, jak starać się o dofinansowanie na zakup aparatów słuchowych - mówi Leszek Langer, pełnomocnik prezydenta miasta do spraw osób niepełnosprawnych. Podkreśla, że wady słuchu coraz częściej wykrywa się u dzieci i młodzieży. Wada nieleczona zawczasu może doprowadzić do poważnych problemów w późniejszym wieku.

Reklama

Z bezpłatnych badań słuchu będzie można skorzystać w Nowym Sączu do 22 lutego. Kampanię profilaktyczną organizuje urząd miasta i instytucje współpracujące na co dzień z osobami niedosłyszącymi.