Koniec refundacji dla leku Xofigo

Od listopada nie będzie refundowany lek Xofigo stosowany w leczeniu raka prostaty. Na stronach Ministerstwa Zdrowia pojawił się komunikat w tej sprawie.

"31 października 2023 r. kończy się ważność decyzji o objęciu refundacją i ustaleniu
urzędowej ceny zbytu dla:

Reklama
  • Xofigo, Radium dichloridum Ra223, Roztwór do wstrzykiwań, 1100 kBq/mL, 1 fiol. 0,6 ml, GTIN: 05908229300176

w ramach programu lekowego B.56. LECZENIE CHORYCH NA RAKA GRUCZOŁU
KROKOWEGO (ICD-10: C61).

Jak wyjaśnia MZ, firma Bayer sp. z o.o. podjęła decyzję o niekontynuowaniu refundacji w/w produktu od 1 listopada 2023 r. na warunkach wymaganych przepisami ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

Resort wyjaśnia, że decyzja o braku kontynuowania refundacji jest autonomiczną decyzją firmy Bayer sp. z o.o., a produkt Xofigo będzie mógł być ponownie objęty refundacją, o ile firma złoży odpowiedni wniosek, spełniający warunki opisane w ustawie o refundacji.

Xofigo - jakie jest zastosowanie?

Lek Xofigo jest stosowany do leczenia dorosłych z zaawansowanym opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego. Jest to rak gruczołu krokowego (gruczoł męskiego układu rozrodczego), który nie reaguje na leczenie powodujące zmniejszenie stężenia męskich hormonów płciowych. Lek Xofigo jest stosowany tylko jeśli wystąpiły przerzuty do kości powodujące objawy (np. ból), ale nie ma oznak rozsiewu choroby do innych narządów wewnętrznych.

Reklama

Lek Xofigo zawiera radioaktywną substancję rad-223, który naśladuje wapń występujący w kościach.

Lek podaje się w 4-tygodniowych odstępach, w 6 wstrzyknięciach. Rad-223, dociera do kości, gdzie występują przerzuty raka i emituje promieniowanie o małym zasięgu (cząstki alfa), które niszczy otaczające komórki nowotworowe bez uszkadzania szpiku kostnego.