Ograniczenie wykonywania zawodu poprzez zakaz udzielania świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności na dwa lata, nagana i upomnienie – to wyrok, jaki zapadł w Okręgowym Sądzie Lekarskim w Lublinie. Usłyszała go lekarka, która za pośrednictwem tzw. receptomatów, w ilościach hurtowych, bez kontaktu z pacjentem, wyłącznie na podstawie skromnej ankiety na stronie internetowej wystawiała zwolnienia. Sprawa toczyła się z zawiadomienia, jakie DGP złożył do Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie po tym, jak udało nam się w kilka minut kupić przez jeden z portali takie dokumenty.

Reklama

CZYTAJ WIĘCEJ W SUBSKRYPCJI CYFROWEJ DGP »