Od 18 lipca w Banku Pekao można składać wnioski o preferencyjne kredyty dla studentów finansowane z Funduszu Kredytowania Studiów Medycznych (FKSM). To jedno z rozwiązań mających zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce, skrócić kolejki w przychodniach, a w ostatecznym rozrachunku poprawić kondycję zdrowotną naszego społeczeństwa. Wcześniej zwiększono już limity przyjęć na studia, kierunki lekarskie uruchamiane są też na kolejnych uczelniach - np. po 72 latach przerwy został ponownie utworzony Wydział Medyczny na Uniwersytecie Warszawskim.
Reklama
Polski system opieki zdrowotnej od dekad cierpi na braki kadrowe. Z liczbą niespełna 2,5 lekarza na 1 tys. pacjentów daleko nam do europejskiej czołówki - wynika z tegorocznego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń „Mapa ryzyka Polaków”. Wypadamy gorzej niż Słowacja z 3,52 lekarzy na 1 tys. osób, Czechy z 4,04, Niemcy z 4,31 czy Litwa z 4,6 medykami na 1 tys. mieszkańców. W Austrii ten wskaźnik jest najwyższy w UE i wynosi 5,24.

Systemowe wsparcie

- Możemy mieć nowe szpitale, najnowocześniejszy sprzęt, najlepsze technologie medyczne, ale to nie wystarczy, jeżeli nie będziemy mieli ludzi, jeżeli nie będziemy mieli personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych - mówił Adam Niedzielski, minister zdrowia, podczas uroczystości podpisania między Pekao i BGK umowy dotyczącej funduszu dla studentów.
- Systematycznie zwiększamy nabory na studia medyczne, wspieramy otwieranie kolejnych wydziałów medycznych, dotujemy deficytowe specjalizacje, podnosimy płace. Teraz czynimy kolejny krok, który ma finalnie doprowadzić do zwiększenia liczby medyków w naszym kraju. Jednocześnie chcemy pomóc w zdobyciu wykształcenia młodym zdolnym osobom, których często nie stać na naukę - stwierdził minister.
Reklama
Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, podkreślił z kolei, że medycyna niezmiennie króluje w rankingach najbardziej obleganych kierunków studiów i o jeden indeks każdego roku zabiega wielu kandydatów.
- Dla części osób alternatywą jest nauka na studiach płatnych. Kredyt na studia medyczne zwiększy dostępność środków na sfinansowanie studiów - stwierdził Leszek Skiba. Szef drugiego co wielkości banku w Polsce zapewnił, że maksymalnie uproszczony będzie proces udzielania kredytu.
- Przyjmujemy założenie, że po ukończeniu studiów osoby, które skorzystały z tej formy wsparcia, będą miały zdolność do spłaty, a dodatkowo szczególnym prawnym zabezpieczeniem kredytu jest poręczenie udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego - tłumaczył.
- Mamy nadzieję, że w ten sposób przyczynimy się do zwiększenia liczby lekarzy w Polsce. To jedno z działań, które wpisuje się w program ochrony zdrowia - element naszej strategii biznesowej i modelu biznesowego - mówiła Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego, który jest operatorem funduszu. BGK m.in. zawiera umowy z bankami kredytującymi, poręcza kredyty, prowadzi rozliczenia i przygotowuje plan finansowy funduszu. FKSM bierze na siebie: dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne, całkowite lub częściowe ich umorzenia i poręczenia.

Na jakich zasadach?

O kredyt, który ułatwi studiowanie przyszłym medykom, mogą ubiegać się słuchacze wszystkich lat płatnych kierunków lekarskich na polskich uczelniach wyższych, na których zajęcia odbywają się w języku polskim.
Ci, którzy złożą wniosek na nadchodzący rok akademicki i kolejne lata, mogą dostać 20 tys. Zł na każdy semestr. Ale można też wystąpić o skredytowanie opłat poniesionych w poprzednim roku akademickim 2021/2022. Wówczas kwota będzie nieco niższa, bo będzie to 18 tys. Zł na semestr i stawka ta będzie obowiązywać do końca studiów.
Wniosek kredytowy trzeba złożyć osobiście w dowolnym oddziale Banku Pekao. Trzeba to zrobić najpóźniej 21 dni od rozpoczęcia semestru. Taki jest termin dla studentów wnioskujących o kredyt na rok akademicki 2022/2023. Do 30 września muszą zdążyć osoby chcące sfinansować opłaty za rok 2021/2022.

Szansa na umorzenie

Jeśli kredytobiorca w ciągu maksymalnie 12 lat od zakończenia studiów przepracuje 10 lat w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz uzyska tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową, nie będzie musiał zwracać otrzymanych pieniędzy - bank w całości umorzy kredyt. Wykaz priorytetowych dziedzin medycyny jest zawarty w Rozporządzeniu ministra zdrowia z 30 czerwca 2020 r. i obejmuje 22 pozycje, są to: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia (dziecięca, ogólna i onkologiczna), choroby wewnętrzne i zakaźne, geriatria, hematologia, kardiologia dziecięca, medycyna paliatywna, medycyna ratunkowa, medycyna rodzinna, neonatologia, neurologia dziecięca, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, patomorfologia, pediatria, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, radioterapia onkologiczna i stomatologia dziecięca. Decyzję w sprawie umorzenia podejmuje minister właściwy do spraw zdrowia oraz bank kredytujący.
BGK nie pobierze opłat za poręczenie całej kwoty kredytu wraz z odsetkami, niezależnie od dochodu klienta. Wniosek o poręczenie należy złożyć wraz z innymi dokumentami w Banku Pekao.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Na 13 lipca 2022 r. wynosi 9,86 proc. Do czasu rozpoczęcia spłaty kredytu koszt odsetek pokrywa w całości BGK. Student płaci połowę odsetek dopiero wtedy, gdy zaczyna spłacać kredyt. Pozostałe odsetki dopłaca BGK.
Partner
Fot. materiały prasowe