Należy apelować o bezkompromisowe respektowanie prawa w tym zakresie. Co więcej, zachęcać do reagowania w sytuacjach, w których mamy wątpliwości co do wieku kupujących wyroby nikotynowe lub kiedy podejrzewamy, że mogą być one nabywane z przeznaczeniem dla osób nieletnich.

Reklama

Projekt rozpoczął się na początku września 2020 roku – celowo w czasie, który tradycyjnie kojarzymy z powrotem dzieci i młodzieży do szkoły i szczególną troską o ich bezpieczeństwo. W ramach pierwszego etapu kampanii, w eSmoking World – sieci liczącej blisko 370 punktów sprzedaży przeprowadzono cykl szkoleń dla sprzedawców i rozpowszechniono materiały edukacyjne dla dorosłych konsumentów dotyczące odpowiedzialnego korzystania z produktów nikotynowych o potencjalnie obniżonym ryzyku. We wszystkich miejscach, w których sprzedawane są produkty eSmoking World, pojawiły się też plakaty z informacją o kampanii. Oczywiście w punktach sprzedaży sieci, w których nabyć można e-papierosy, płyny do nich (liquidy) i akcesoria, nieletni klienci nie są obsługiwani.

Do kampanii pod hasłem #ZeroKompromisów przyłączają się kolejne sieci sprzedaży – są to realni sojusznicy w walce z problemem dostępu nieletnich do nikotyny. Mogą to być zarówno przedstawicieli branży e-papierosów, producentów, sprzedawców, jak i sieci handlowe. Niezwykle ważna jest tu solidarność i połączenie sił, by można było liczyć na rzeczywiste, wymierne efekty podjętych działań. - Działając wielotorowo, zarówno jako branża e-papierosów, jak i odpowiedzialni handlowcy, chcemy skutecznie przeciwstawiać się niezgodnym z prawem praktykom i liczymy, że uda się nam wspólnie tworzyć lepsze jutro, zgodnie z nazwą strategii British American Tobacco, czyli „A Better Tomorrow” – mówi Marcin Mielcarz, szef sieci sprzedaży BAT.

Jesteśmy konsekwentni, dlatego tej jesieni planujemy znów intensywnie przypominać o celach kampanii. Chcemy z tym przekazem iść dalej, obejmując akcją kolejne miejsca – punkty w ramach sieci sklepów i stacji benzynowych, w których dostępne są nasze produkty, a jest ich ponad dziesięć tysięcy- deklarują organizatorzy.

Efekty

1000 osób przeszkolonych wewnętrznie w ramach akcji #ZeroKompromisów