Strach ma wielkie oczy

Na temat zatrudniania osób z niepełnosprawnością istnieje wiele błędnych wyobrażeń. Pracodawcom często wydaje się, że przystosowanie miejsca pracy jest trudne i kosztowne. Boją się również formalności oraz częstych kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Tymczasem wystarczy odrobina dobrej woli, by przekonać się, że nie wymaga to wielu nakładów pracy. Formalności są znikome. A na przystosowanie można otrzymać dofinansowanie.

Przystosowanie stanowiska pracy

Kiedyś pracodawca przed zatrudnieniem osoby z niepełnosprawnością musiał konsultować się z Państwową Inspekcję Pracy. Dziś przepis ten nie obowiązuje. Pracodawcy kierują się wskazówkami udzielanymi przez pracownika, dbając o jego komfort.

Pracodawca może skorzystać z dofinasowania przeznaczonego na przystosowanie stanowiska pracy – wszystkie niezbędne informacje na ten temat można znaleźć na stronie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – www.pfron.org.pl, w zakładce Pracodawcy. Wówczas, gdy pracownik rozpocznie pracę Państwowa Inspekcja Pracy zapyta go, czy stanowisko spełnia jego oczekiwania. PIP sprawdzi także, na co wydano kwoty podane we wniosku.

Rozmowa kwalifikacyjna

Idealnym rozwiązaniem jest poruszenie kwestii przystosowań już na etapie rozmowy kwalifikacyjnej. Dobrą praktyką jest również wspólne przejście przez firmę, zapoznanie potencjalnego pracownika z przestrzenią oraz osobami zatrudnionymi. Często już na tym etapie możemy poznać, jakie są nasze wzajemne oczekiwania.

Sprawny start

Na rozmowę warto również poświęcić dłuższą chwilę w pierwszych dniach pracy. Nic tak nie weryfikuje oczekiwań, jak rzeczywista praca. Zapytajmy nowego pracownika, czy czegoś mu nie brakuje, czy dobrze rozumie swoje obowiązki. Poprośmy także osoby współpracujące z nową osobą o zwracanie uwagi na jej potrzeby i sygnalizowanie ich. Stworzenie przyjaznych warunków już na starcie pozwala na wprowadzenie pozytywnej atmosfery i nawiązanie dobrych relacji.

Szkolenia dla organizacji pozarządowych

Coraz więcej firm stara się dostosowywać do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przedsiębiorcy przywiązują wagę zarówno do usuwania barier architektonicznych, jak i tego, by ich strony internetowe spełniały odpowiednie wymogi. Ale to nie zawsze jest proste. Stąd też często właściciele firm liczą na wsparcie organizacji pozarządowych.
 
Organizacje pracujące z osobami z niepełnosprawnością znają ich problemy i szukają rozwiązań. Niestety tylko niewielka ich część może świadczyć usługi doradcze i audytorskie na rzecz dostępności. Stąd też narodził się pomysł współpracy między Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju a Spółdzielnią Socjalną „FADO”. „FADO” będzie odpowiedzialna za szkolenia kadr organizacji pozarządowych wspierających osoby z niepełnosprawnością.Szkolenia będą dotyczyć:
• kontroli przestrzeni publicznej pod kątem dostosowań, sprawdzania dostępności serwisów internetowych, aplikacji i dokumentów cyfrowych,
• tworzenia opisów tekstowych do nagrań dźwiękowych i transmisji na żywo zawierających dźwięk i obraz (audio-wideo),
• tworzenia audiodeskrypcji dla materiałów video,
• przygotowywania i montażu materiałów w polskim języku migowym,
• tworzenia tekstów łatwych do czytania i zrozumienia.
Ze szkoleń będzie mogło skorzystać około 100 osób z ponad 30 organizacji pozarządowych z całego kraju. Co ważne, będą mogły wziąć w nich udział tylko te osoby, które nie zajmowały się wcześniej działaniami objętymi tematyką danego szkolenia. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie http://www.miir.gov.pl/strony/zadania/program-dostepnosc-plus/aktualnosci/podpisano-umowe-na-realizacje-szkolen-z-dostepnosci-dla-kadr-organizacji-pozarzadowych-1