Czym dokładnie jest choroba zwyrodnieniowa?

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest przewlekłą niezapalną chorobą stawów o etiologii czyli pochodzeniu wieloczynnikowym. Jest następstwem zaburzeń równowagi między procesami regeneracji, czyli autonaprawy stawu, a destrukcji, czyli naturalnego zużywania się chrząstki stawowej i dalej kości podchrzęstnej.

U kogo i w jakim wieku pojawiają się problemy stawu biodrowego?

Problem występuje zazwyczaj u ludzi w starszym wieku, choć może rozpoczynać się również już u ludzi młodych. U osób otyłych lub u sportowców, którzy nie stosują się do zasad odnowy biologicznej i rozciągania układu mięśniowo-powięziowego występuje zwiększone ryzyko wystąpienia choroby. Dochodzi wówczas do przedwczesnego zużycia oraz zwyrodnienia tkanek tworzących staw biodrowy.

Kiedy występują zmiany zwyrodnieniowe stawów biodrowych?

Można wyróżnić dwie grupy zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych:
- grupa pierwotna, o niejasnej etiologii czyli pochodzeniu,
- grupa wtórna, gdzie zmiany rozwijają się w następstwie zmian wrodzonych, zmian urazowych, zapalnych, zaburzeń metabolicznych, nowotworowych czy hormonalnych.

Jaki jest przebieg choroby?

Choroba rozpoczyna się wolno, początkowo występuje ból wysiłkowy, a następnie spoczynkowy. Dochodzi do ograniczenia ruchów w stawie i zaczynają się pojawiać przykurcze mięśniowe.

Można temu zaradzić?

Rozpoczętego procesu nie da się zahamować, ale przez odpowiednie działanie można zmniejszyć szybkość postępu zmian.

Umiarkowana aktywność fizyczna, niepowodująca przeciążenia stawów biodrowych jest korzystna.

Niektóre aktywności przyjazne dla stawów biodrowych to:
- pływanie,
- jazda na rowerze,
- narciarstwo biegowe,
- nordic walking.

Chrząstka szklista wykazuje niewielkie zdolności regeneracyjne, dlatego w miejscu jej uszkodzenia powstaje chrząstka włóknista o gorszych parametrach biomechanicznych tzw. zamiennik.
Obciążenie wtedy jest przenoszone przez podchrzęstną warstwę kostną, która ulega pogrubieniu.


Jak wygląda leczenie?

Leczenie można podzielić na zachowawcze i operacyjne.
Leczenie zachowawcze polega na stosowaniu fizjoterapii oraz ćwiczeń, których celem jest utrzymanie bezbolesnego zakresu ruchu w stawie biodrowym. Dodatkowo podawane są substancje chondroprotekcyjnych wspomagające zwiększenie ilości mazi w stawie biodrowym.
Leczenie operacyjne, polegające na wymianie stawu biodrowego, czyli na usunięciu głowy kości udowej oraz panewki i zastąpieniu ich protezą.

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.