Werdykt sędziów Trybunału jest orzeczeniem po skardze złożonej przez deputowanych prawicowej partii Vox. We wniosku przekazanym Trybunałowi posłowie argumentowali, że ustawa przyjęta przez parlament w 2023 roku "narusza zasady wolności, pluralizmu i praworządności, a także prawo do życia, równości oraz wolności ideologicznej".

Reklama

Niejednogłośny wyrok TK

Podczas głosowania nad wnioskiem Vox czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego opowiedziało się za jego uwzględnieniem, zaś siedmiu za odrzuceniem skargi.

Przed 2023 rokiem hiszpańskie przepisy przewidywały możliwość dokonania aborcji na żądanie u dziewcząt w wieku 16 i 17 lat, ale zgodę na ten zabieg musieli wyrazić rodzice lub opiekunowie prawni.

Wzrost liczby aborcji

Jak powiadomił resort zdrowia Hiszpanii, w 2023 roku na terenie tego kraju przeprowadzono łącznie 98 tys. aborcji, czyli o 9 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Ustawa dopuszczająca przerwanie ciąży w Hiszpanii, uchwalona przez parlament w lutym 2010 roku, dopuszcza aborcję na życzenie kobiety w ciągu pierwszych 14 tygodni ciąży. Przewiduje też, że aborcja jest dopuszczalna do 22. tygodnia ciąży, jeśli występuje zagrożenie dla zdrowia lub życia matki.