Do zakażenia człowieka dochodzi wskutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz czy drobiu), bądź też przez spożycie skażonej żywności. Wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe lub łożysko.

Reklama

Główny Inspektorat Sanitarny publikuje co jakiś czas ostrzeżenia o wykryciu bakterii Listeria monocytogenes w określonych partiach różnych produktów. Listerioza – jak podnosi GIS – stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością.

U kobiet w ciąży, po okresie inkubacji trwającym około trzech tygodni, pojawiają się objawy grypopodobne lub objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. Wskutek zakażenia może dochodzić do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka.

Reklama

U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia. U osób starszych i z obniżoną odpornością po zakażeniu może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i do sepsy.

Zapobieganie zakażeniu polega na stosowaniu właściwych środków ochronnych na farmach zwierząt i przestrzeganiu zasad higieny na każdym etapie procesu przygotowywania żywności. Należy pamiętać o myciu rąk każdorazowo przed spożywaniem posiłków, po kontakcie ze zwierzętami, po wyjściu z toalety.

W leczeniu listeriozy stosuje się antybiotyki.