GIS przypomina, że 31 maja b.r. na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych prowadzonych przez Urząd opublikowano ostrzeżenie publiczne dot. stwierdzenia Salmonella Enteritidis na powierzchni skorupek jaj dwóch produktów - "Jaj Królewskich" oraz "Mazowieckich Jaj". W wyniku postępowania wyjaśniającego stwierdzono, że jedynie "Jaja Królewskie" podlegają wycofaniu i są objęte ostrzeżeniem.

Reklama

Spożycie produktu bez właściwej obróbki termicznej lub możliwe przeniesienie bakterii z jaj na inne powierzchnie, może prowadzić do zakażenia człowieka i wystąpienia salmonellozy - podkreślono.

Ostrzeżenie GIS dotyczy produktów: "Jaja Królewskie" klasa A, klasa wagowa>60 g; jaja różnej wielkości z terminem spożycia 18.06.2023 i kodem na skorupkach 3PL14371391.

Producentem jest Firma Handlowa "KOKO" Zakład Pakowania Jaj Grzegorz Jabłoński Straszewy 28, 09-304 Lubowidz, weterynaryjny numer identyfikacyjny 14375909

GIS podał, że właściciel Zakładu Pakowania Jaj "KOKO", prowadzi wycofanie z rynku powyższego wyrobu. Jaja – jak poinformowano – zostaną następnie przekazane do utylizacji.

Reklama

W badaniach urzędowych w kierunku Salmonella, pobieranych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Żurominie zgodnie z harmonogramem, na fermie o WNI 14371391 nie stwierdzono Salmonella spp. zwalczanej z urzędu zgodnie z "Krajowym programem zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach kur niosek gatunku Gallus gallus” na lata 2023-2025" - wyjaśnił GIS.

Według danych publikowanych przez Zakład Epidemiologii NIZP-PZH w Polsce od wielu lat pałeczki Salmonelli są najczęstszą przyczyną zakażeń przewodu pokarmowego pochodzenia bakteryjnego. Zachorowania przez nie wywołane przeważnie objawiają się jako nieżyt żołądkowo-jelitowy, charakteryzujący się biegunką, bólami brzucha i wymiotami. Do zakażeń dochodzi najczęściej drogą pokarmową, po spożyciu zanieczyszczonej żywności.

Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego regularnie publikowane są ostrzeżenia dotyczące żywności lub wyrobów do kontaktu z żywnością. Ogłoszenia te – jak podkreśla GIS – nie służą piętnowaniu przedsiębiorców, ale podjęciu natychmiastowych działań: zwrotu produktów do sklepu czy wycofania ich z asortymentu. Dzięki współpracy z firmami branży spożywczej można szybko i skutecznie informować konsumentów o zagrożeniu.