Jad węża jest złożoną mieszaniną różnych toksyn, enzymów i innych składników, które działają na różne aspekty fizjologii ofiary. W zależności od gatunku węża, jad może mieć różne efekty, ale ogólnie rzecz biorąc, działają one w jeden z dwóch głównych sposobów: jako neurotoksyny lub hemotoksyny.

Reklama

Jad węża - neurotoksyny

Neurotoksyny: To są jady, które wpływają na układ nerwowy ofiary. Mogą one powodować paraliż, który może wpływać na funkcje takie jak oddychanie i praca serca, prowadząc do śmierci. Przykładem węża wykorzystującego neurotoksyny jest kobra królewska.

Jad węża - hemotoksyny

Hemotoksyny: Te jady wpływają na układ krwionośny ofiary. Mogą powodować zniszczenie czerwonych krwinek, zakrzepicę lub zahamować krzepnięcie krwi, co prowadzi do wewnętrznych krwotoków. Przykładem węża wykorzystującego hemotoksyny jest grzechotnik.

Reklama

Niektóre gatunki węży mogą wytwarzać jad zawierający oba rodzaje toksyn. Ważne jest również pamiętać, że jad węża nie jest zawsze śmiertelny dla człowieka. Wiele czynników, takich jak dawka jadu, miejsce użądlenia, ogólny stan zdrowia ofiary i szybkość otrzymania pomocy lekarskiej, mogą wpływać na wynik ukąszenia węża.

Najgroźniejsze gatunki węży

Oto kilka gatunków węży, które są szczególnie niebezpieczne dla ludzi:

Taipan: Uważany za jednego z najbardziej jadowitych węży lądowych na świecie, taipan żyje w Australii. Jego jad jest bardzo silny i zawiera neurotoksyny, które mogą powodować paraliż i śmierć.

Kobra królewska: Choć nie jest to najbardziej jadowity wąż na świecie, kobra królewska jest zdolna do wstrzyknięcia dużej ilości jadu za jednym ukąszeniem. Jad tej kobry zawiera potężne neurotoksyny.

Mamba czarna: To jest jeden z najbardziej jadowitych węży w Afryce. Szybki i agresywny, mamba czarna produkuje jad zawierający silne neurotoksyny.

Wąż tygrysi: Jest to wąż, którego jad zawiera neurotoksyny i koagulanty, które mogą powodować paraliż i zaburzenia krzepnięcia krwi.

Grzechotnik diamentowy: Jeden z największych gatunków grzechotników, grzechotnik diamentowy produkuje jad zawierający hemotoksyny, które mogą powodować zniszczenie tkanek i zaburzenia krzepnięcia krwi.

Wąż piaskowy: To mały, ale śmiertelnie jadowity wąż, który żyje na obszarach od Bliskiego Wschodu po Indie. Jego jad zawiera silne hemotoksyny.