Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego skutkować będzie jednocześnie uchyleniem aktu prawnego, który go ogłaszał, czyli rozporządzenia Ministra Zdrowia z 12 maja 2022 r.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl