Niewydolność serca to stan, w którym serce nie może pompować wystarczającej ilości krwi i tlenu, aby zaspokoić potrzeby organizmu. Problem ten dotyczy około 6,2 miliona dorosłych Amerykanów, a w Polsce – około miliona osób. Leczenie opiera się głównie na zmianie stylu życia (ograniczenie spożycia sodu) oraz przyjmowaniu leków.

Reklama

- Pomimo postępów w terapii niewydolność serca nadal jest jedną z głównych przyczyn zgonów i przyjęć do szpitali w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie — powiedział współautor pracy, dr W. H. Wilson Tang z Cleveland Clinic Department of Cardiovascular Medicine. - Badania te sugerują, że warto lepiej zrozumieć, w jaki sposób możemy modyfikować poziomy PAG i obniżać ryzyko niewydolności serca.

Naukowcy z Cleveland przeanalizowali dane tysięcy pacjentów z dwóch niezależnych kohort badawczych, jednej z Europy, drugiej - ze Stanów Zjednoczonych. Jak się okazało, podwyższony poziom PAG był powiązany z ryzykiem niewydolności serca. Dalsze badania pozwoliły dzięki wprowadzeniu PAG do komórek serca w warunkach laboratoryjnych lepiej zrozumieć mechanizm stojący za związkiem PAG z niewydolnością serca.

- Pomiar poziomów PAG we krwi może bardzo ułatwić przewidywanie, kto jest zagrożony niewydolnością serca – powiedział dr Stanley Hazen z Lerner Research Institute. - Dane przemawiają za tym, że udostępnienie tego testu klinicystom wzbogaci ich arsenał testów diagnostycznych w kierunku niewydolności.

Reklama

Zespół kierowany przez dr Hazena (który jest również kierownikiem sekcji kardiologii prewencyjnej) już w roku 2020 odkrył związek między PAG a chorobami sercowo-naczyniowymi, w tym ryzykiem zawału serca, udaru mózgu i śmierci. W najnowszym badaniu wykazano, że PAG działa na funkcjonowanie receptorów adrenergicznych na płytkach krwi, wpływając na takie funkcje, jak ryzyko krzepnięcia krwi.

Nowe odkrycia poprawiają zrozumienie przez naukowców, w jaki sposób mikrobiom jelitowy, poprzez poziomy PAG, jest powiązany z ryzykiem chorób serca - i nasuwają potencjalne sposoby modyfikowania ryzyka związanego z PAG poprzez interwencje, takie jak dieta i stosowanie beta-blokerów.

- To badanie znacznie poszerza zakres możliwych powiązań między naszą dietą a tym, jak nasz mikrobiom jelitowy służy jako filtr naszej diety, wpływając na naszą podatność na rozwój różnych chorób – wskazał dr Hazen. - W tym przypadku drobnoustroje jelitowe tworzą metabolit z aminokwasu fenyloalaniny w białku dietetycznym, niekorzystnie wpływając na funkcję komórki mięśnia sercowego.

Reklama

We wstępnych badaniach nad PAG w 2020 r. dr. Hazen, Tang i ich współpracownicy wykazali, w jaki sposób PAG wpływa na wiele receptorów adrenergicznych w komórkach – w tym receptor beta-adrenergiczny, na który celują beta-blokery. Badania te sugerowały stosowanie leków takich jak karwedilol w celu przeciwdziałania skutkom PAG.

Jednym z kolejnych kroków, na których skupia się zespół dr Hazena, jest identyfikacja bakterii i ich enzymów, które pomagają w produkcji PAG, oraz opracowanie metod terapeutycznych mających na celu redukcję PAG. Jak wskazał dr Hazen, również interwencje dietetyczne mogą potencjalnie pomóc zmniejszyć ryzyko.