Ich wnioski opublikowano w piśmie „Social Work with Groups”.

Gry planszowe to popularny sposób spędzania wolnego czasu. Okazuje się, że oprócz funkcji czysto rozrywkowej mogą mieć skuteczne działanie terapeutyczne.

W badaniach wzięło udział 25 osób, które grały w pięć gier – trzy z nich miały charakter terapeutyczny (zawierały elementy terapii poznawczo-behawioralnej). Spotkania uczestników odbywały się raz w tygodniu przez 3 miesiące.

Zarówno typowe gry fabularne, jak i te z elementami terapeutycznymi pozytywnie wpłynęły na dobrostan psychiczny badanych osób. Po przeanalizowaniu wypełnionych przez uczestników testów i kwestionariuszy, zaobserwowano, że nastąpiło u nich zmniejszenie ogólnych zaburzeń lękowych, fobii społecznej, a także poprawa jakości interakcji z innymi ludźmi.

Reklama

Autorzy podkreślają, że są to badania eksploracyjne z małą liczbą uczestników, dlatego liczą na to, że uda im się kontynuować prace z udziałem większej grupy.