Chodzi o produkt "Kiełbasa wiejska pieczona” o numerze partii 406922 i dacie trwałości 20 kwietnia 2022 r. Producentem jest Zakład Mięsny CHABURA Sp. z o.o. Sp. K., Rylowa 2, 32-820 Szczurowa; weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 12020204.

Reklama

W ramach ostrzeżenia publicznego dotyczącego żywności GIS przekazał, że w próbkach produktu badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu oraz sumy czterech wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.

Producent rozpoczął proces wycofywania partii produktu z rynku i wdraża działania naprawcze.

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) są grupą związków chemicznych, które powstają naturalnie lub w wyniku działalności człowieka m.in. w przebiegu niecałkowitego spalania substancji organicznych m.in. drewna, węgla, ropy naftowej i jej produktów, a także w przebiegu procesów petrochemicznych czy przetwarzania żywności. Obecność WWA można stwierdzić w żywności, m.in. poddawanej procesom termicznego utrwalania z wykorzystaniem dymów lub preparatów wędzarniczych, a także poddawanej obróbce na otwartym ogniu.

Reklama