Badanie zostało przeprowadzone przez zespół specjalistów z Uniwersytetu McGill w Montrealu i ze szpitala Montreal Neurological Institute.

Polegało ono na badaniu poziomu niepokoju i stresu związanego z pandemią wśród grupy 1517 osób, a następnie poddawaniu ich prostym testom sprawdzającym funkcje poznawcze, ocenę ryzyka i zdolność do szybkiego procesowania informacji oraz ich zapamiętywania.

Reklama

Z obserwacji i testów wynika, że długi okres silnego stresu, jakim jest globalna pandemia, wpływa na naszą zdolność do myślenia, planowania i oceny ryzyka - powiedział jeden z autorów badania, Kevin da Silva Castanheira, z katedry psychologii Uniwersytetu McGill.

U osób, które deklarowały wyższy poziom niepokoju związanego z pandemią niż inni, stwierdzono dalej idące zmiany poznawcze, większe spowolnienie reakcji i niższą zdolność do zapamiętywania informacji - wyjaśnił Castanheira.