- Całkowite ryzyko związane z nowym niepokojącym wariantem Omikron pozostaje bardzo wysokie - wskazuje WHO - Wiarygodne dowody pokazują, że wariant ten ma przewagę wzrostu nad wariantem Delta i podwojone tempo rozprzestrzeniania się.

Reklama

- W wielu krajach obserwuje się szybkie tempo zachorowalności. Ten gwałtowny wzrost jest prawdopodobnie powiązany z kombinacją utraty odporności i nieodłącznym wzrostem zakażalności wariantu Omikron – ostrzega WHO.

Organizacja zwróciła jednak uwagę na 29-procentowy spadek częstości zachorowań w Republice Południowej Afryki, kraju, który jako pierwszy zgłosił ten wariant do WHO, co miało miejsce 24 listopada.

WHO wcześniej wskazała, że dane z Wielkiej Brytanii, RPA i Danii, krajów mających obecnie najwyższy wskaźnik zakażeń, sugerują mniejsze ryzyko hospitalizacji w przypadku Omikrona w porównaniu z wariantem Delta. Jednak potrzeba więcej danych, zdaniem Organizacji, aby zrozumieć siłę tego wariantu pod względem wskaźników klinicznych, w tym zużycia tlenu, wentylacji mechanicznej i zgonów oraz wpływu na jego działanie poprzednich wariantów koronawirusa oraz szczepień.

Według WHO w tygodniu kończącym się w niedzielę ogólna liczba nowych zakażeń wzrosła o 11 proc. w porównaniu z poprzednim tygodniem, a liczba zgonów spadła o 4 proc. - Odpowiada to prawie 5 milionom nowych infekcji i ponad 44 000 nowych zgonów – dodała WHO.

Najwięcej zakażeń odnotowano w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Włoszech.