W porównaniu z ocenami z marca br., zwiększył się odsetek pozytywnych ocen ministra, a zmalał negatywnych.

Reklama

W aktualnym badaniu przeprowadzonym przez SW Research, działania Adama Niedzielskiego w kontekście walki z epidemią Covid-19 w Polsce pozytywnie oceniło 27 proc. ankietowanych, przy czym 7 proc. jest zadowolonych z ministra "zdecydowanie", a 20 proc. "raczej". Negatywnie pracę szefa resortu zdrowia oceniło 34,4 proc., w tym 15,3 proc. "raczej negatywnie", a 19,1 proc. "zdecydowanie negatywnie".

Dużą grupę w badaniu stanowili respondenci z ambiwalentnym stosunkiem do ministra. 29 proc. ankietowanych stwierdziło, że nie ma ani pozytywnej, ani negatywnej oceny. Z kolei 9,7 proc. badanych wybrało odpowiedź "nie mam zdania".

Lepsze notowania w stosunku do marca

Gazeta przywołała wyniki swojego sondażu z drugiej połowy marca br. Wówczas działania Adama Niedzielskiego w kontekście walki z epidemią Covid-19 w Polsce pozytywnie oceniło 23,7 proc. respondentów. Przeciwnego zdania było 41,3 proc. a 35 proc. nie miało zdania w tej kwestii.

Redakcja podaje, że w najnowszym badaniu działania Niedzielskiego negatywnie częściej oceniają kobiety (37 proc.) niż mężczyźni (31 proc.). Odsetek respondentów, którzy niedostatecznie oceniają pracę ministra maleje wraz ze wzrostem wieku badanych (42 proc. osób do 24. roku życia, 30 proc. badanych w wieku powyżej 50 lat).

Negatywny stosunek do pracy ministra zdrowia wyraża 4 na 10 osób z wykształceniem wyższym i rzadziej niż co druga osoba z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców – skomentował dla "Rz" wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research Piotr Zimolzak.

Badanie zostało przeprowadzone wśród użytkowników panelu on-line SW Panel od 3 do 4 sierpnia br. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi – jak podano - uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.