W 2020 r. władze z 31 krajów uczestniczących w sieci Safety Gate (państwa członkowskie UE oraz Norwegia, Islandia, Liechtenstein i Wielka Brytania) zgłosiły w sumie 2253 niebezpieczne wyroby.

Z raportu wynika, że najczęściej zgłaszaną kategorią produktów są zabawki (27 proc. wszystkich zgłoszeń), za nimi znajdują się pojazdy silnikowe (21 proc.) oraz urządzenia i sprzęt elektryczny (10 proc).

Reklama

Używanie w przypadku 25 proc. zgłoszonych artykułów groziło złamaniem lub wstrząsem mózgu, 18 proc. zawierało niewłaściwe składniki chemiczne, a 12 proc. niosło ryzyko zadławienia się u dzieci.

9 proc. wszystkich ostrzeżeń zgłoszonych w 2020 r. dotyczyło produktów w jakiś sposób powiązanych z kryzysem Covid-19. Głównie chodziło o maski, ale też środki dezynfekujące zawierające toksyczne chemikalia, czy urządzenia odkażające UV powodujące podrażnienia skóry.

- Safety Gate okazał się odporny na sytuacje kryzysowe: podczas pandemii pomógł chronić konsumentów, będąc kluczowym narzędziem skutecznego i szybkiego rozpowszechniania informacji nt. niebezpiecznych produktów, takich jak niebezpieczne maski lub toksyczne środki dezynfekujące i wycofania ich z rynku - powiedział we wtorek, 2 marca, na konferencji prasowej Didier Reynders, komisarz UE ds. sprawiedliwości.