O tym opowiedział prof. Tomasz Ciach z Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej PW.

Reklama