Według danych ONS pomiędzy 9 marca a 28 grudnia 2020 r. w Anglii i Walii Covid-19 był przyczyną 7961 zgonów osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata). Prawie dwie trzecie z tych zgonów - 5128 - było wśród mężczyzn.

Reklama

Wyraźnie wyższe wskaźniki zgonów zanotowano wśród osób wykonujących zajęcia w bliskiej odległości od siebie oraz zawody, w których występuje regularne narażenie na kontakt z wirusem. W większości przypadków są to zajęcia i zawody niewymagające wysokich kwalifikacji.

Jeśli chodzi o poszczególne grupy zawodów, to wśród mężczyzn najwyższe wskaźniki zgonów z powodu Covid-19 miały miejsce w grupie klasyfikowanej jako pracownicy wykonujący prace proste (699 zgonów), następnie pracujący w opiece społecznej, rekreacji i innych zawodach usługowych (258 zgonów). Uwzględniając liczbę pracujących w danych grupach przekłada się to odpowiednio na 66,3 oraz 64,1 zgonów na 100 tys. mężczyzn.

ZOBACZ AKTUALNĄ MAPĘ ZAKAŻEŃ>>>

W przypadku kobiet czynnych zawodowo najwyższe wskaźniki zgonów związanych z Covid-19 dotyczyły zawodów związanych z liniami montażowymi i rutynową obsługą maszyn, takich jak obsługa maszyn do szycia - 33,7 zgonów na 100 tys. kobiet z tej grupy, a także pracownic opieki społecznej, sektora rekreacji i innych zawodów usługowych - 27,3 zgonów a 100 tys. kobiet z tej grupy.

W ramach tych szerokich grup zawodowych najwyższy wskaźnik zgonów zanotowano wśród pracowników zakładów przemysłowych - 143,2 zgonów na 100 tys. mężczyzn, podczas gdy w szerszej populacji wśród mężczyzn w tym samym wieku wyniósł on 31,4. Znacząco powyżej średniej był też wskaźnik zgonów wśród kucharzy - 103,1, kierowców taksówek, przewozu osób i szoferów - 101,4 oraz pracowników ochrony - 100,7.

ONS wskazuje, że zarówno w przypadku mężczyzn i kobiet wskaźniki zgonów w przypadku pracowników opieki społecznej są znacząco wyższe niż w odpowiednich grupach wiekowych w całej populacji. Wśród pracowników opieki społecznej zarejestrowano łącznie 469 zgonów spowodowanych Covid-19, co przekłada się na wskaźniki 79 zgonów na 100 tys. pracowników u mężczyzn i 35,9 na 100 tys. u kobiet.

Dane wykazały również, że u pielęgniarzy i pielęgniarek zanotowano znacznie wyższe wskaźniki zgonów z powodu Covid-19 w porównaniu z osobami w tym samym wieku i tej samej płci w całej populacji - 79,1 zgonów na 100 tys. mężczyzn wykonujących ten zawód (47 zgonów) i 24,5 zgonów na 100 tys. kobiet (110 zgonów).

Natomiast dane nie wykazały, by nauczyciele i pracownicy oświaty byli statystycznie bardziej narażeni na ryzyko śmierci z powodu Covid-19 niż inne osoby w tych samych grupach wiekowych.

ONS zaznaczył, że w statystykach nieuwzględnione są inne czynniki mogące wpływać na prawdopodobieństwo zgonu, takie jak warunki mieszkaniowe, pochodzenie etniczne czy inne choroby.