Jeśli nie można utrzymać dystansu co najmniej 1 metra, osoby przebywające w pomieszczeniach, w tym dzieci i studenci w wieku 12 lat lub starsi, powinni również nosić maseczki, nawet jeśli pomieszczenia są dobrze wentylowane - głoszą nowe, zaostrzone wytyczne WHO, które aktualizują wytyczne z czerwca.

Reklama

Ludzie powinni także nosić maseczki na zewnątrz, jeśli nie można zachować fizycznego dystansu.

Rzeczniczka WHO Margaret Harris zauważyła, że zalecenia są jednymi z największych zmian w wytycznych WHO dotyczących noszenia maseczek.

- W pomieszczeniach zamkniętych, o ile wentylacja nie jest odpowiednia, WHO zaleca, aby ogół społeczeństwa nosił maskę niemedyczną, niezależnie od tego, czy można zachować fizyczną odległość co najmniej 1 metra - stwierdziła WHO. Zalecono również - jak to ujęto - uniwersalne zasłanianie się we wszystkich placówkach służby zdrowia, w tym w pomieszczeniach ogólnodostępnych, takich jak stołówki i pomieszczenia socjalne.

Pracownicy służby zdrowia, którzy zajmują się pacjentami z koronawirusem, mogą nosić maski N95, jeśli są dostępne, ale są one jedyną sprawdzoną ochroną przy wykonywaniu procedur generujących aerozol (AGP) – wskazuje agencja ONZ. Przy wykonywaniu procedur medycznych procedury AGP są jedną z dróg transmisji wirusa. Powinny być wykonywane u pacjentów z SARS-CoV-2 tylko, jeśli uznane zostały za konieczne i powinny być wykonywane z pełnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.