ECDC podało statystyki z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz państw nienależących do UE.

Reklama

Najwięcej osób zmarło w Czechach (4,4) Rumunii (3,8), Hiszpanii (3,4) i na Węgrzech (2,6). Najmniej w Liechtensteinie (0), na Islandii (0), w Finlandii (0,1), Norwegii (0,1) i Niemczech (0,2).

Jeśli chodzi o rozpoznane przypadki w ostatnich dwóch tygodniach, to do krajów z największą ich liczbą należą Czechy (581,3), Belgia (469,5), Holandia (412,2), Francja (307,1), Hiszpania (293,8), Wielka Brytania (283,2), Islandia (272,6). Najmniej zakażeń potwierdzono na Cyprze (34,7), w Norwegii (34,7), Estonii (44,8), Grecji (46), Finlandii (47,2), Niemczech (54,6).

ECDC na swojej stronie podało, że opublikowane wskaźniki obliczane są na podstawie danych zebranych z różnych źródeł i zależą od lokalnej strategii testowania, wydajności laboratoriów i skuteczności systemów nadzoru.

Tym samym porównanie sytuacji epidemiologicznej między krajami nie powinno opierać się wyłącznie na tych wskaźnikach, choć mogą być one przydatne do monitorowania sytuacji w poszczególnych krajach.