Zgodnie z rekomendacją krajowego konsultanta ds. medycyny rodzinnej, wizytę w poradni powinien poprzedzić wywiad telefoniczny z pacjentem, po którym lekarz zdecyduje, czy wizyta na miejscu w poradni jest konieczna, czy wystarczy teleporada.

Reklama

Podczas wywiadu telefonicznego lekarz ocenia, czy pacjent nie jest zakażony koronawirusem, czy problemy zdrowotne pacjenta wymagają wizyty w poradni, a także czy będzie można pomóc mu podczas rozmowy telefonicznej oraz czy nie ma do czynienia ze stanem zagrożenia życia.

Jeśli wizyta w gabinecie lekarza POZ okaże się konieczna, wtedy przed wejściem do gabinetu pacjent powinien: zasłonić usta i nos maseczką, odkazić ręce, mieć zmierzoną temperaturę.

NFZ podkreśla, że teleporada nie może skutkować pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta. Zdalne konsultacje z pacjentem można realizować, gdy telewizyta nie skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta ze względu na opóźnienie rozpoznania stanu chorobowego lub brak zastosowania właściwego postępowania diagnostyczno-leczniczego. Zdalne konsultacje są wskazane wtedy, gdy gwarantują wystarczająca pomoc.

Fundusz przypomina, że jeśli pacjent ma problem z uzyskaniem pomocy medycznej, może zgłosić to do Narodowego Funduszu Zdrowia, np. dzwoniąc na bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta pod bezpłatnym numerem 800 190 590.