Sanepid podał, że obecność bakterii Salmonella Amsterdam i Salmonella Livingstone wykryto w trakcie badań urzędowych w 1 z 5 badanych próbek.

Reklama

Spożycie produktu zanieczyszczonego pałeczkami Salmonella wiąże się z ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Wycofaniu podlega partia produktu KRESTO SEZAM, w opakowaniu 200 g, którego producentem jest VOG Polska Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 8, 96-100 Skierniewice. Wycofywana partia ma numer L200551V464 i termin spożycia do 31.08.2021 r.

Firma rozpoczęła już wycofywanie kwestionowanej partii sezamu z obrotu handlowego i informuje swoich klientów o zaistniałej sytuacji oraz możliwości dokonywania zwrotu.