FDI, czyli Federation Dentaire Internationale jest największą organizacją lekarsko-dentystyczną na świecie, istniejącą od 120 lat i zrzeszającą ponad 200 krajowych organizacji stomatologicznych, w tym Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. FDI w reakcji na pandemię COVID-19 opublikowała 2 czerwca zalecenia skierowane do lekarzy stomatologów, organów nadzorujących pracę dentystów, a także władz ustanawiających reguły postępowania w czasie epidemii wywołanej przez koronawirusa.

Reklama

Zasady przedstawione przez FDI zawierają się w dziesięciu punktach:

1. Zdrowie jamy ustnej jest podstawowym składnikiem ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, a opieka zdrowotna jamy ustnej jest niezbędną usługą publiczną, która musi być jak najlepiej dostępna. Organy powinny dopilnować, aby przepisy nie utrudniały dostępu do opieki zdrowotnej jamy ustnej i wprowadzać rozwiązania w celu poprawy dostępu tam, gdzie to możliwe, w tym usługi telemedyczne, kliniki ratunkowe i inicjatywy służące promocji zdrowia jamy ustnej.

2. Pracownicy służby zdrowia zajmujący się ochroną jamy ustnej powinni być włączani we wszelkie dyskusje i decyzje związane z regulacją i wytycznymi dotyczącymi świadczenia opieki zdrowotnej podczas pandemii.

3. Tam, gdzie jest to możliwe i właściwe, władze powinny zapewnić dentystom jako właścicielom przedsiębiorstw i profesjonalistom odpowiednie wsparcie finansowe i administracyjne oraz wdrożyć odpowiednie środki fiskalne, zmniejszyć obciążenia finansowe gabinetów dentystycznych, a także zapewnić kontynuację odpowiedniej opieki podczas i po pandemii.

4. Wszelkie regulacje i wytyczne dla pracowników służby zdrowia zajmujących się ochroną jamy ustnej powinny uwzględniać aktualną sytuację zdrowia publicznego i potrzeby kraju, a nie tylko indywidualne ryzyko zakażenia lekarzy i pacjentów.

Reklama

5. Pracownicy służby zdrowia z branży stomatologicznej muszą ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych wytycznych i przepisów, w tym dotyczących środków ochrony indywidualnej, procedur leczenia i procedur przyjmowania pacjentów.

6. Organy powinny zapewnić łatwy dostęp do środków ochrony indywidualnej w rozsądnych kosztach.

7. Pracownicy służby zdrowia jamy ustnej mają obowiązek zapewnić opiekę w nagłych wypadkach, gdy jest to możliwe i w zgodzie z przepisami krajowymi.

8. Specjaliści zajmujący się zdrowiem jamy ustnej powinni przy każdej okazji przekazywać i wzmacniać komunikaty dotyczące zapobiegania chorobom jamy ustnej w celu zmniejszania potrzeby leczenia, unikania wizyt u dentysty i zmniejszania kosztów opieki zdrowotnej.

9. Stomatolodzy – właściciele gabinetów dentystycznych mają obowiązek chronić zdrowie i dobre samopoczucie swojego personelu i pacjentów.

10. Dalsze badania nad SARS-CoV-2 i jego transmisją, w tym szczególne rozważania dotyczące praktyki dentystycznej, są niezbędne, aby umożliwić sporządzenie odpowiednich wskazówek.