Odpowiedzialny za politykę lekową wiceminister Maciej Miłkowski przekazał, że projekt nowej listy refundacyjnej zostanie opublikowany po weekendzie. - Trwają jeszcze prace przy niektórych lekach – wyjaśnił.

Reklama

Minister Szumowski zapowiedział, że zmiany w onkologii resort zaprezentuje w przyszłym tygodniu.

- Na liście znalazło się sporo nowości, m.in. dla chorych na cukrzycę, (…) pacjentów z obszaru psychiatrii, (…) czy chorych na wirusowe zapalenie wątroby typu B – wskazał minister.

Zgodnie z zapowiedziami kierownictwa MZ projekt styczniowej listy leków refundowanych przewiduje wprowadzenie wielu nowych leków zarówno w programach lekowych, jak i na liście aptecznej.

Na liście aptecznej będą dostępne nowe leki pomocne w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Depratal (duloksetyna) będzie refundowany we wskazaniu "Leczenie dużych zaburzeń depresyjnych", a Brintellix (wortioksetyna) – we wskazaniu "Leczenie dużych epizodów depresyjnych u dorosłych, u których w leczeniu bieżącego epizodu nie uzyskano poprawy mimo zastosowania leku z grupy selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny".

Na liście aptecznej znajdzie się również Trevicta (paliperidon), stanowiąca nową postać leku z tą substancją czynną, o przedłużonym uwalnianiu, która będzie dostępna dla pacjentów m.in. w leczeniu podtrzymującym schizofrenii.

Reklama

Nowością na liście refundacyjnej będzie poszerzenie możliwości terapii lekiem Xolair (omalizumab), który zostanie objęty refundacją dla pacjentów pediatrycznych w grupie wiekowej 6-11 lat w ramach programu lekowego "Leczenie ciężkiej astmy alergicznej IgE zależnej oraz ciężkiej astmy eozynofilowej", a ponadto będzie on dostępny w nowym programie lekowym "Leczenie przewlekłej pokrzywki spontanicznej".

Refundacją objęto we wskazaniach pozarejestracyjnych leki zawierające substancje czynne entekawir i tenofowir w ramach nowego programu lekowego "Profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV".

Liczne zmiany nastąpią na liście aptecznej w zakresie terapii cukrzycy, w wyniku czego diabetycy zyskają nowe leki m.in. Trulicity (dulaglutidum) i Ozempic (semaglutidum), stosowane u pacjentów z cukrzycą typu 2, przed włączeniem insuliny, leczonych co najmniej dwoma doustnymi lekami hipoglikemizującymi od co najmniej 6 miesięcy. Kolejną dostępną od stycznia możliwością terapeutyczną będzie lek Ryzodeg (insulinum degludecum + insulinum aspartum), stanowiący nowe połączenie insulin.

- Zrobiono naprawdę dużo dla chorych z cukrzycą. Polska była uważana za skansen w leczeniu cukrzycy typu drugiego, ponieważ jako jedyny kraj w Europie nie refundowała nowoczesnych terapii. Teraz, w krótkim okresie zostały refundowane dwie nowoczesne terapie, o które pacjentom i lekarzom chodziło. Jesteśmy za to ogromnie wdzięczni. Polska dobija do standardów europejskich, pacjenci będą leczeni tak jak powinni. Mamy nadzieję na przyszłość, że grupa osób, dla których nowoczesne leki będą refundowane będzie rozszerzana – komentowała prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Anna Śliwińska.

Szef MZ podkreślał, że resort m.in. w chorobach cywilizacyjnych stara się o europejski standard leczenia. - Staramy się doprowadzić do dobrego standardu leczenia w onkologii, kardiologii i diabetologii, w innych oczywiście też, ale te trzy dotykają ogromnych rzeszy Polaków – wskazał.

Lista refundacyjna jest aktualizowana co dwa miesiące. Umożliwia to wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych – odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną.