Swoimi historiami podzielili się: Magdalena, która od urodzenia jest nosicielką wirusa HIV, oraz Tomek Siara, aktywista i nosiciel wirusa od kilkunastu lat.

Reklama

Jak wygląda ich codzienność i życie w cieniu choroby?

Źródło: Agencja X-News