Dane z badania MultiSport Index 2019 pokazują, że zaledwie jedna trzecia aktywnych fizycznie Polaków powyżej 15 lat, czyli około 7 milionów osób, może spełniać podstawowe zalecenia dotyczące aktywności fizycznej. Blisko połowa z nas spędza w pozycji siedzącej ponad 5 godzin każdego dnia, a 36 proc. nie korzysta z żadnej formy aktywności fizycznej, włączając w to spacery.

Reklama

- Tymczasem gdyby co druga nieaktywna osoba w Polsce zaczęła ćwiczyć, o 190 tys. zmniejszyłaby się liczba osób z nadwagą, a o 634 tys. z otyłością – podkreślił Adam Radzki, członek zarządu Benefit Systems, spółki będącej twórcą programu MultiSport.

Co prawda badanie pokazuje, że 21 mln Polaków (64 proc.) powyżej 15 lat jest aktywnych fizycznie, czyli podejmuje wysiłek fizyczny (jeździ na rowerze, chodzi na spacery) przynajmniej raz w miesiącu, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w tej grupie badanych są osoby ćwiczące codziennie i raz w miesiącu.

Z badania wynika, że co trzeci Polak nie jest aktywny fizycznie. W tej grupie, podobnie jak w ubiegłym roku, znalazły się przede wszystkim osoby starsze, mieszkające na wsiach i w mniejszych miastach, o niższym wykształceniu, a także wykazujące niższe dochody.

Reklama

- Nie ruszam się dlatego, że nie mam ku temu warunków. A tak naprawdę, przyczyną może być brak motywacji i osobista, nieprawidłowa postawa wobec własnego zdrowia – podjął próbę wytłumaczenia takiej postawy Janusz Dobosz z Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej warszawskiej AWF.

Optymistyczne jest to, że systematycznie wzrasta odsetek osób podejmujących aktywność pięć razy w tygodniu. Wynosi on 19 proc. i wzrósł w ciągu roku o 3 pkt. proc. Badanie pokazuje, że częstość zajęć jest coraz bardziej istotna dla badanych osób. Aktywni są głównie ludzie młodzi, bo ćwiczy 80 proc. respondentów w wieku 15-24 lata. Są to głównie osoby wykształcone (78 proc.) i mieszkające w dużych miastach (64 proc.).

- Wszyscy ci młodzi ludzie uczestniczą w procesie edukacji, gdzie aktywność fizyczna jest obowiązkowa. Nie podejmują niezależnych wyborów. Ćwiczą, bo muszą – zaznaczył Dobosz.

Reklama

Tymczasem według zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia wskazana dawka wysiłku w tygodniu powinna wynosić 150 minut, jeśli jest on umiarkowany, lub 75 minut, jeśli intensywny.

W przeprowadzonej ankiecie na aktywność fizyczną podejmowaną przynajmniej raz w tygodniu wskazuje 54 proc. badanych osób (z tego 21 proc. mówi, że ćwiczy raz lub dwa razy w tygodniu). Zatem (pomijając czas trwania wysiłku) minimalne kryteria liczby podejmowanych w czasie jednego tygodnia aktywności fizycznych może spełniać co najwyżej około 33 proc. populacji powyżej 15 lat. W tej grupie mieszczą się też uczniowie szkół ponadpodstawowych mający aktywność fizyczną wpisaną w obowiązek szkolny. Optymistyczne jest to, że w porównaniu do poprzednich badań zwiększyła się liczba osób podejmujących aktywność fizyczną co najmniej pięć razy w tygodniu.

Autorzy badania napisali, że wzrost częstości podejmowanych treningów wśród osób aktywnych to sygnał, że dostrzegają oni korzystny wpływ aktywności fizycznej na samopoczucie, skoro chcą, by sport stał się stałym elementem ich codzienności. Jednocześnie nie spada liczba osób, dla których aktywność fizyczna, choć jeszcze sporadyczna, staje się już istotną formą zachowań w czasie wolnym.

Patrząc na badania z punktu widzenia lokalizacji, to ciekawie prezentuje się Warszawa, w której za aktywną osobę uznaje się aż trzy czwarte mieszkańców. Właśnie stolica ze wskaźnikiem aktywności na poziomie 75 proc. podnosi znacząco wynik całego województwa mazowieckiego (65 proc.). Dobrze wypadły też dwa inne województwa: wielkopolskie (69 proc.) i małopolskie (69 proc.) Na przeciwnym biegunie znalazły się województwa: zachodniopomorskie (45 proc.), dolnośląskie (52 proc.) i opolskie (54 proc.).

Jeśli chodzi o formę preferowanej aktywności, to Polacy najchętniej i najczęściej spacerują (24 proc) i jeżdżą na rowerze (31 proc.). Wybierają też bieganie (28 proc.), choć rzadziej niż rok temu (spadek o 6 pkt. proc.), siłownię (17 proc.), basen (16 proc.), piłkę nożną (13 proc.) i gimnastykę (10 proc.).

MultiSport Index to badanie aktywności fizycznej (wysiłek podejmowany minimum raz w miesiącu) i sportowej (regularny wysiłek fizyczny podejmowany minimum raz w tygodniu) we wszystkich grupach wiekowych. Raport powstał przy współpracy z Kantar na zlecenie firmy Benefit Systems.