GIS poinformował, że akcję kontrolną przeprowadzono w związku z procederem nielegalnego uboju bydła w jednej z ubojni w województwie mazowieckim oraz obawami konsumentów o bezpieczeństwo mięsa wołowego i produktów z niego.

Reklama

Akcja kontrolna polegała na pobraniu próbek na etapie obrotu handlowego i wykonaniu badań. Kontrola dotyczyła świeżego mięsa wołowego w opakowaniach jednostkowych (w kierunku oznaczania obecności bakterii Salmonella), a także produktów z mięsa wołowego przeznaczonych do spożycia na surowo, np. carpaccio i tatar (w kierunku obecności bakterii Salmonella i Listeria monocytogenes).

- Łącznie pobrano do analiz 405 próbek ww. produktów, żadna z próbek nie została zdyskwalifikowana – podał Główny Inspektorat Sanitarny.

GIS poinformował, że kontrole przeprowadzono od 1 do 8 lutego; zapowiedział, że będą kontynuowane. - Do końca marca br. pobrane i zbadane zostaną kolejne ponadplanowe próbki produktów z mięsa wołowego (dostępnych na etapie obrotu handlowego) – poinformował GIS.