Pacjenci połączonego oddziału kardiologicznego i leczenia chorób płuc, którzy zastosowali się do wskazówek i myli zęby, a także stosowali płynu do płukania jamy ustnej z chlorheksydyną, zapadali na infekcje okołooperacyjne o 50 procent rzadziej niż inni pacjenci. Odsetek zachorowań spadł z 12,5 do 6,2 procent.

Reklama
Źródło: Agencja X-News