Polskie Ministerstwo Zdrowia popiera ten pomysł. Według rekomendacji unijnych rejestr zostanie objęty transgraniczną wymianą informacji między podmiotami świadczącymi usługi zdrowotne - podaje "ND".

Reklama

Zgodnie ze Stanowiskiem Rządu przyjętym przez Komitet do Spraw Europejskich w dniu 28 czerwca br. Polska od lat popiera działania związane z globalnym planem szczepień, zatwierdzonym w maju 2012 roku na 65. posiedzeniu Światowego Zgromadzenia Zdrowia WHO - mówi "ND" naczelnik Wydziału Promocji i Internetu w Biurze Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia Violetta Olszewska. Podkreśla, że "profilaktyka chorób zakaźnych stanowi kluczowy problem zdrowia publicznego na świecie". W związku z tym pozytywnie odnosimy się do przedstawionych rekomendacji - dodaje.

Według ministerstwa jednolity sposób gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących szczepień w państwach Unii Europejskiej zapewni porównywalność danych statystycznych - podaje gazeta. Jak czytamy w artykule - resort wyjaśnia, że "utworzenie wirtualnej hurtowni danych dotyczących wielkości zapotrzebowanych oraz posiadanych zapasów szczepionek umożliwi państwom członkowskim i Komisji Europejskiej identyfikację dostępnych zapasów szczepionek w przypadku epidemii lub poważnych niedoborów oraz wzajemną wymianę nadwyżek".