MIT: Tylko dzieciom można założyć aparat

Reklama

Leczenie ortodontyczne można zacząć w każdym wieku. Wiele zależy od wady zgryzu. Coraz częściej na prostowanie zębów decydują się też osoby dorosłe i tutaj nie ma granicy wieku.

MIT: Krzywe zęby to tylko problem estetyczny

Prawidłowe ustawienie zębów względem siebie powoduje, że pacjent lepiej doczyszcza zęby i minimalizuje choroby przyzębia. Poprzez dobry zgryz odpowiednio rozdrabnia pokarm oraz nie naraża stawu skroniowo-żuchwowego na dysfunkcje.

MIT: Trzeba mieć stałe zęby, aby zdecydować się na leczenie aparatem ortodontycznym

Leczenie u dzieci można rozpocząć od ok. 3 roku życia, gdy posiadają wszystkie zęby mleczne. Są to aparaty ruchome. Stałe aparaty zakładamy w wieku ok. 13 lat, gdy dziecko posiada wszystkie zęby stałe. Oczywiście są sytuacje, kiedy aparat stały zakładamy na uzębienie mieszane. Zależy to od korygowanej wady.

FAKT: Są inne metody leczenia wad zgryzu niż aparat ortodontyczny

Wiele zależy od wady zgryzu. Leczenie wczesne (leczone w początkowym okresie rozwojowym) może być stosowane poprzez mioterapię (proste ćwiczenia mięśni zgryzu), opaskę elastyczną na żuchwie, reedukację (powtórna nauka w celu przywrócenia prawidłowych czynności mięśni aparatu żującego) oraz opiłowanie guzków, o ile pozwoli na to rozwój emocjonalny dziecka i jego chęć współpracy.

FAKT: NFZ może sfinansować aparat ortodontyczny

NFZ finansuje leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego do 12 roku życia, natomiast kontrolę i naprawę do 13 roku życia. Nie refunduje natomiast aparatów stałych.

FAKT: Nie wszyscy mogą zdecydować się na leczenie aparatem

Przeciwwskazania do noszenia aparatu dotyczą osób z obniżoną odpornością (np. białaczka). Aparatu nie zakłada się także pacjentom z chorobami przyzębia występującymi na różnym tle, także hormonalnym (cukrzyca niewyrównana), oraz osobom z zaawansowaną osteoporozą.