Rezydenci są oburzeni zapisami w nowym, przyjętym przez Sejm prawie. Ustawa zakłada, że MILIONY trafią do urzędników Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zamiast na leczenie pacjentów...-Chcieliśmy temu zapobiec, jednak PiS, zrobili to wbrew naszej woli i wbrew podpisanemu Porozumieniu [pisownia oryginalna - red.] - napisali na Twitterze. Ich zdaniem, gdyby te pieniądze rozdysponowano inaczej, to znacznie skróciłyby się kolejki

Młodzi lekarze oburzyli się też, że Sejm głosami prawie wszystkich posłów ("za" głosowało 403 parlamentarzystów, a 6 było przeciw) przyjęli ustawę bez sugerowanych przez nich poprawek. Niestety nie dojrzeliście Państwo do wspólnej pracy dla dobra Pacjentów ponad podziałami politycznymi...Nadal widzimy politykę w czystym wydaniu - napisali w kolejnym tweecie.

Uznali też, że zarówno minister zdrowia, jak i rząd zerwali z nimi porozumienie. Dlatego też zapowiadają falę protestów i strajków. Przepraszamy pacjentów za to co nastąpi. Nie możemy już inaczej walczyć o normalność w systemie opieki zdr - stwierdzili

Rządowa nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ma zrealizować jeden z zapisów porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego br. W porozumieniu tym zapisano m.in., że minister przedłoży projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zagwarantuje wzrost finansowania. W 2018 r. wysokość finansowania ma być nie niższa niż 4,78 proc. PKB, w 2019 – 4,86 proc. PKB, w 2020 – 5,03 proc., w 2021 r. – 5,30 proc. PKB, w 2022 – 5,55 proc. PKB, zaś w 2023 r. – 5,80 proc. PKB.