Rezydenci są oburzeni zapisami w nowym, przyjętym przez Sejm prawie. Ustawa zakłada, że MILIONY trafią do urzędników Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, zamiast na leczenie pacjentów...-Chcieliśmy temu zapobiec, jednak PiS, zrobili to wbrew naszej woli i wbrew podpisanemu Porozumieniu [pisownia oryginalna - red.] - napisali na Twitterze. Ich zdaniem, gdyby te pieniądze rozdysponowano inaczej, to znacznie skróciłyby się kolejki

Reklama

Młodzi lekarze oburzyli się też, że Sejm głosami prawie wszystkich posłów ("za" głosowało 403 parlamentarzystów, a 6 było przeciw) przyjęli ustawę bez sugerowanych przez nich poprawek. Niestety nie dojrzeliście Państwo do wspólnej pracy dla dobra Pacjentów ponad podziałami politycznymi...Nadal widzimy politykę w czystym wydaniu - napisali w kolejnym tweecie.

Uznali też, że zarówno minister zdrowia, jak i rząd zerwali z nimi porozumienie. Dlatego też zapowiadają falę protestów i strajków. Przepraszamy pacjentów za to co nastąpi. Nie możemy już inaczej walczyć o normalność w systemie opieki zdr - stwierdzili

Rządowa nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw ma zrealizować jeden z zapisów porozumienia ministra zdrowia z przedstawicielami Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy z 8 lutego br. W porozumieniu tym zapisano m.in., że minister przedłoży projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, który zagwarantuje wzrost finansowania. W 2018 r. wysokość finansowania ma być nie niższa niż 4,78 proc. PKB, w 2019 – 4,86 proc. PKB, w 2020 – 5,03 proc., w 2021 r. – 5,30 proc. PKB, w 2022 – 5,55 proc. PKB, zaś w 2023 r. – 5,80 proc. PKB.