W opublikowanym w poniedziałek projekcie nowej listy refundacyjnej resort zdrowia zaproponował zmiany w kilku programach lekowych.

Chorzy na stwardnienie rozsiane będą mogli liczyć na kolejną opcję terapeutyczną w leczeniu I linii SM – Aubagio (teryflunomid) o wygodnej, doustnej formie podania. Refundacją objęto także Lemtradę (alemtuzumab) dla pacjentów z szybko rozwijającą się, ciężką postacią choroby.

Reklama

Tombarkiewicz podkreślił, że chorzy na SM od dłuższego czasu prosili o wpisanie tych dwóch leków na listę refundacyjną. - Po wprowadzeniu ich (na listę) od maja mamy w zasadzie komplet leków dostępnych dla wszystkich pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, oczywiście z różnymi wskazaniami - powiedział.

Refundacją w ramach programu lekowego objęto także Zepatier, (Grazoprevirum + Elbasvirum), który stanowi nową opcję terapeutyczną dla niektórych pacjentów z wirusowym zapaleniem wątroby typu C. Zdaniem Tombarkiewicza ta zmiana może spowodować, że do końca roku leczeniem zostanie objętych nawet o połowę więcej pacjentów z WZW C.

W ramach nowego programu lekowego refundacją objęto lek Votubia (Ewerolimus) stosowany w leczeniu chorych na stwardnienie guzowate z niekwalifikującymi się do leczenia operacyjnego guzami podwyściółkowymi olbrzymiokomórkowymi (SEGA).

Leczenie ewerolimusem dzieci z nieoperacyjnymi guzami SEGA w przebiegu stwardnienia guzowatego w przypadku kontynuacji terapii jest obecnie finansowane ze środków publicznych w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Uruchomienie nowego programu lekowego umożliwi stosowanie ewerolimusu i jego finansowanie ze środków publicznych u nowo zdiagnozowanych pacjentów, a także kontynuację terapii u dzieci, które są aktualnie leczone w ramach innych sposobów finansowania.

Ponadto dwa leki zawierające walganycklowir w stałej postaci doustnej (Valhit, Valganciclovir Teva) od 1 maja 2017 r. zostaną objęte refundacją jako pierwsze odpowiedniki we wskazaniu: zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek (profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie).

Reklama

Zmiany obejmą także chemioterapię. Refundacją objęty zostanie dexamethasone phosphate SF (dexamethasoni phosphas) we wskazaniu premedykacja przed podaniem paklitakselu w celu zmniejszenia reakcji nadwrażliwości u pacjentów z nowotworem złośliwym.

Załącznikiem do listy refundacyjnej jest wykaz bezpłatnych leków dla seniorów, który zawiera 1467 preparatów (na poprzednim wykazie znajdowało się 1167 preparatów). Tombarkiewicz wskazał, że na wykazie znalazły się m.in. nowe leki stosowane w leczeniu nadciśnienia i niewydolności serca.

Ogółem do majowego obwieszczenia dodane zostaną 74 produkty (53 w ramach listy aptecznej, 6 w katalogu chemioterapii oraz 15 w programach lekowych). Dla 113 produktów zostanie dodane wskazanie off-label (czyli poza zarejestrowanym wskazaniem).

Dopłata pacjenta spadnie dla 483 produktów (od 202,23 zł do 1 gr), wzrośnie natomiast dla 470 (od 1 gr do 1323,95 zł – znaczny wzrost dopłat pacjenta jest związany ze zmianą podstawy limitu finansowania w rezultacie objęcia refundacją I odpowiednika).

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 83 produktów (w tym dla 69 w ramach listy aptecznej - od 1260,90 zł do 2 gr), wzrosną natomiast dla czterech produktów. Ceny detaliczne brutto spadną dla 708 produktów (od 1340,50 zł do 1 gr), a wzrosną dla 174 (od 1 gr do 1659,69 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych, upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w majowym obwieszczeniu nie znajdzie się 21 leków obecnych na poprzedniej liście.

Nowa lista będzie obowiązywać przez dwa miesiące od 1 maja. Uwagi do projektu można przesyłać do środy do godz. 12.