Chodzi o rozwiązania zawarte w projekcie noweli ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, której głównym celem jest tzw. upaństwowienie systemu PRM. Zaproponowano m.in., aby umowy na świadczenia zdrowotne z ratownictwa wykonywały wyłącznie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SPZOZ), jednostki budżetowe oraz spółki kapitałowe z co najmniej większościowym udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub publicznych uczelni medycznych.

Reklama

Ratownicy, którzy złożyli petycję uważają, że w efekcie tych zmian kilkanaście podmiotów prywatnych zostanie wykluczonych z branży ratownictwa medycznego. W ich opinii, w przypadku FALCK Medycyna może to oznaczać pozbawienie pracy ok. 3,5 tys. osób.

FALCK dysyponuje obecnie ok. 200 ambulansami w 66 lokalizacjach w Polsce.

- Inicjatywa petycji pochodzi od pracowników. Związana jest z troską o ich los oraz bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów – powiedział PAP rzecznik FALCK Wojciech Jóźwiak. Jego zdaniem, istniejące od kilkunastu lat współistnienie ratownictwa medycznego opartego o podmioty publiczne i niepubliczne powoduje konkurencję, która jest dobra dla pacjenta.

- Konkurencja prowadzi do polepszenia jakości i efektywności systemu – ocenił. Wszystkie podmioty niepubliczne w systemie Ratownictwa Medycznego, jak wskazał Jóźwiak, stanowią ok. 10 proc. rynku. Ratownicy deklarują, że chcą rozmawiać; oczekują, iż premier Beata Szydło przyjrzy się rozwiązaniom zawartym w projekcie.

Reklama

Projekt noweli ustawy o PRM zakłada m.in. rezygnację ze specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego na rzecz zespołów podstawowych w co najmniej trzyosobowym składzie. Kontynuowany ma być proces centralizacji dyspozytorni medycznych, który rozpoczął się w 2011 r. w związku z reorganizacją systemu powiadamiania ratunkowego. W myśl projektu, dyspozytorzy medyczni będą zatrudniani przez wojewodę na podstawie stosunku pracy. Również członkowie zespołów ratownictwa medycznego będą zatrudniani jedynie na podstawie umowy o pracę. Projekt przewiduje także m.in., że w ciągu trzech lat od wejścia ustawy w życie (1 stycznia 2018 r.) w Zespołach Ratownictwa Medycznego nie będzie osób pełniących wyłącznie funkcję kierowcy ambulansu.