Tombarkiewicz przypomniał, że obecnie w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (w art. 20 ust. 2) jest zapis, który gwarantuje prawo łagodzenia bólu jedynie pacjentom w stanie terminalnym. Zgodnie z propozycją resortu w art. 20 w punkcie pierwszym ma się pojawić zdanie: Pacjent ma prawo do leczenia bólu", które będzie oznaczać, że jest to prawo każdego chorego, który cierpi z bólu. W punkcie drugim natomiast znajdzie się zapis, że placówka udzielająca świadczeń zdrowotnych jest obowiązana dokonywać oceny stopnia natężenia bólu, leczyć go i monitorować skuteczność tego leczenia.

Reklama

Według Tombarkiewicza propozycja tych zmian będzie niedługo procedowana. - Zmiany w ustawie o prawach pacjenta to kwestia, myślę, jakichś trzech miesięcy – ocenił. Dodał, że liczy, iż uda się je wprowadzić dość szybko, gdyż zmiany proponowane przez resort w tej ustawie nie są bardzo kontrowersyjne. - Mam nadzieję, że taki zapis, który da podstawy do dalszych rozporządzeń ministerialnych, będzie dobrym kierunkiem zmian, na co na pewno liczą pacjenci – powiedział.

Jak wyjaśnił PAP wiceminister, do tej pory nie było prawnego obowiązku leczenia bólu u każdego pacjenta, a taka zmiana da pacjentom podstawę do kierowania skarg do Rzecznika Praw Pacjenta.

- Jeżeli wprowadzimy te zmiany do ustawy, a następnie za tym pójdą rozporządzenie i zmiany wymogów odnośnie lekarzy rodzinnych, jeżeli do tego dołożymy kampanię edukacyjną (...), to myślę, że te skoordynowane działania doprowadzą do korzystnych i bardzo potrzebnych efektów – ocenił Tombarkiewicz. Zapowiedział też, że ministerstwo zdrowia planuje wprowadzić umiejętność lekarską z medycyny bólu dla lekarzy.

- Jesteśmy też bardzo otwarci na rozszerzanie gamy refundowanych leków przeciwbólowych i zwiększenie ich dostępności nie tylko dla pacjentów cierpiących na ból nowotworowy. Obecnie jesteśmy w trakcie procedowania takich zmian – poinformował wiceminister. Wyjaśnił, że prowadzone są rozmowy i negocjacje cenowe z producentem przeciwbólowego leku opioidowego, który nie powoduje zaburzeń funkcji jelit i ich niedrożności. - Jest podpisana decyzja o przedłużaniu refundacji tego leku w rozszerzonym zakresie, ale w dalszym ciągu w bólu nowotworowym, natomiast (...) mam nadzieję, że uda nam się doprowadzić do tego, żeby lek był refundowany także w chorobach nienowotworowych. Jest wola z mojej strony, by te negocjacje zakończyły się i szybko i dobrze – zaznaczył.

Czwartkowa konferencja prasowa pt. "Potrzeby i rekomendacje w leczeniu bólu" została zorganizowana przez Koalicję na Rzecz Walki z Bólem, Fundację Wygrajmy Zdrowie oraz Fundację Eksperci dla Zdrowia w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Walki z Bólem. Wszystkie te organizacje zabiegały od dawna o zmiany legislacyjne, które zapewnią prawo do leczenia bólu każdemu pacjentowi, niezależnie od rodzaju choroby na jaką cierpi, jej stadium, wieku pacjenta czy miejsca jego zamieszkania.

We współpracy z Polskim Towarzystwem Leczenia Bólu organizacje te określiły najpilniejsze potrzeby w zakresie leczenia bólu towarzyszącego różnym chorobom i przedstawiły propozycje systemowych rozwiązań, które mają poprawić skuteczność opieki przeciwbólowej w Polsce. W czerwcu 2016 r. rekomendacje te zostały zebrane w raporcie i przedstawione na posiedzeniu parlamentarnego zespołu ds. praw pacjentów, które odbyło się z inicjatywy przewodniczącego zespołu posła Krzysztofa Ostrowskiego.