Jak poinformowała w środę ordynator oddziału chirurgii szczękowo-twarzowej tego szpitala prof. Iwona Niedzielska, pacjentce w styczniu 2015 r. z powodu zmian nowotworowych usunięto lewy trzon żuchwy.

Reklama

- Wiązało się dla niej nie tylko z kłopotami z jedzeniem i mówieniem, ale również pogorszeniem prezencji, a co za tym idzie z problemami psychicznymi i trudnościami w relacjach z otoczeniem. Przeprowadzona przez zespół lekarzy pod moim kierownictwem operacja znacząco poprawiła komfort życia chorej – podkreśliła prof. Iwona Niedzielska.

Do rekonstrukcji użyto fragmentu kości strzałkowej lewego podudzia pacjentki, wraz z żyłami i tętnicą strzałkową. Fragment kości został wymodelowany w oparciu o wcześniej przygotowany na podstawie tomografii komputerowej model stereolitograficzny. Do zaimplementowanej kości strzałkowej wprowadzono trzy implanty zębowe.

Operację przeprowadzono 20 września, trwała osiem godzin i zakończyła się - w ocenie lekarzy - pełnym sukcesem. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu pacjentka opuści szpital i wróci do domu.