Sylwia Wądrzyk - rzecznik Funduszu podkreśla, że pielęgniarki, które zdecydują się wypisywać recepty powinny otrzymać dostęp do systemu informatycznego NFZ celem pobrania unikalnych numerów identyfikujących. Dotychczas żadna z nich nie zgłosiła się w wnioskiem o uzyskanie dostępu do tego portalu. Zdarzają się jednak telefony w prośbą o informacje w tej sprawie - zaznacza.

Reklama

Joanna Walewander - sekretarz Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że 100 tysięcy pielęgniarek i położnych ma odpowiednia wykształcenie, aby wypisywać recepty na niektóre leki oraz skierowania na badania. Są to osoby z tytułem magistra, po specjalizacji lub z ukończonym licencjatem. Powinny one ukończyć wcześniej specjalistyczny kurs z ordynowania i wypisywania recept , który został zatwierdzony przez ministra zdrowia dopiero w listopadzie.

Z informacji uzyskanych w Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych wynika, że na koniec grudnia 50 osób ukończyło wymagany kurs. Dotychczas zgłosiło się do jego odbycia nieco ponad 200 osób.