Metoda CRISPR została wynaleziona kilka lat temu. Teraz zastosowano ją w praktyce, tłumaczy David Grimm z „Science”. - Badacze zmodyfikowali na przykład DNA komarów, tak by nie mogły one roznosić malarii. Najpierw to zrobiono w laboratorium, ale potem takiej cechy nabrała cała testowana populacja i komary - te które badano - nie mogły już rozprzestrzeniać malarii.

Reklama

Zdaniem naukowców, metoda CRISPR może być bardzo pomocna w leczeniu raka lub w hodowaniu zwierzęcych narządów, które można by przeszczepiać ludziom. Jednocześnie chińscy naukowcy zmodyfikowali w ten sposób nawet ludzkie zarodki, co wywołało burzę w świecie akademickim. Zdaniem części naukowców CRISPR może pomóc w leczeniu wad genetycznych, inni twierdzą, że na razie technologia jest niedoskonała i nie powinna być stosowana u ludzi.